תקנון מדיניות פרטיות + תנאי שימוש

מאחר שהגוף BMF360 בע”מ (להלן “BMF360”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“academy.bmf360.co.il”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies
אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected]

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
האתרים של החברה ותכניו מוגנים בזכויות היוצרים של בעלי האתרים, אלא אם כן צוין אחרת. כל הפצה או העתקה של טקסט או תמונות ללא הסכמה מראש ובכתב אסורה בהחלט. לשם קבלת אישור לשימוש בתמונות או מאמרים מתוך האתר, צרו איתנו  קשר.

רוב התמונות אשר מופיעות באתר אינן שייכות לבעל האתר והן נלקחות ממאגרי תמונות בעלי רישיון לשימוש מסחרי חופשי. אם קיימת בעיה של זכויות יוצרים עם תמונות שפורסמו, אנא צרו איתנו קשר ונסיר אותן בהקדם האפשרי. בעל האתר לא טוען לזכויות יוצרים על תמונות אלה, והן אינן בבעלותו.

התכנים באתר הינם לשימוש אישי שאינו מסחרי, לתקופת הזמן שהוגדרה בעת רכישת המוצר או השירות. ככלל, התכנים באתר כוללים: טקסטים, מדריכי וידיאו, תמונות, מערכי שיעור, קבצי תרגול, מצגות ומידע נוסף (להלן: התכנים).

בעל האתר ומי מטעמו רשאי להחליף את התכנים באתר, להוסיף ולשנות תכנים מהרשימה שתוארה לעיל. אספקת התוכן שתוארה לעיל, תתבצע דרך רכישה אינטרנטית או דרך העברה בנקאית בתיאום מראש עם בעל האתר.

קישורי שותפים (“Affiliates”)
מלבד קישורים המפורסמים באתר לצרכי המלצה בלבד, מפורסמים בו וכן בחשבון הפייסבוק, האינסטגרם, הטלגרם, היוטיוב, קבוצות הפייסבוק, ובשאר הערוצים של החברה קישורים במסגרת תוכניות שותפים. במידה ותבצעו רכישה של מוצר דרך קישור שותפים שפורסם באתר, יתכן ובעל האתר יזוכה בעמלה על הרכישה. הדבר אינו מעלה את עלות המוצר עבורכם, כלומר עלות המוצר תהיה זהה אם תבחרו לרכוש אותו שלא דרך קישור השותפים באתרי החברה. המוצרים והשירותים המוצעים בקישורים באתרים אינם מסופקים על ידי בעל האתר, והוא אינו נושא באחריות לגבי טיבם. הבחירה האם לרכוש את המוצר המומלץ באתר ובשאר הערוצים נמצאת בידיכם ובאחריותכם.

קורסים דיגיטליים ושירות הדרכה אישית
לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה משימוש במידע המוצג באתר או בהדרכות האישיות לא יופנה אצבע מאשימה לחברה, לבעלי האתר, עורכי הקורסים והפרזנטורים.

השימוש והקריאה באתר מייצגת את הסכמתך ומחויבותך לפטור את בעלי האתר מאחריות או הפסדים שייגרמו כתוצאה משימוש בתכנים המוזכרים באתר.

בעל האתר ומי מטעמו מעביר את הקורסים וההדרכות האישיות למטרות אינפורמטיביות בלבד. כל הנאמר בשיעורים אינם ייעוץ השקעות ואין בנאמר בכדי לעודד רכישה של מוצרים, מכשירים או שירותים פיננסיים בשוק ההון.

זוהי חובתך לבחון האם המידע שמוצג כאן תואם את הצרכים האישיים שלך. אנו מציעים לבצע בדיקת נאותות. אנו מאמינים שהמידע שקיים בשיעורים הוא מהימן ומדויק. יחד עם זאת, אין אנו אחראים על טיב החומר הנלמד. בצפייה בשיעורים ובפגישות המקוונות (לשירות ההדרכה האישית) את/ה משחרר/ת את החברה ובעלי האתרים ומי מטעמם מאחריות על המעשים שלך עם החומר הנלמד.

השיעורים אינם מספקים תחליף לייעוץ מס או לייעוץ משפטי במסגרת השיעורים.
כלל השיעורים וכלל החומרים המוצגים, מוגנים בזכויות יוצרים. כל חיקוי או העתקה אסורה בהחלט ותוביל לתביעה משפטית.

רכישת הקורסים וההדרכות המוקלטות
ניתן לרכוש קורסים בצורה פשוטה ונוחה דרך אתר זה בנושאים מגוונים הכוללים גם שיווק, מכירות היבטים מיסויים לבעלי עסקים, השקעות בשוק ההון, עולם הביטוח, התנהלות כלכלית ועוד.

אפשר לרכוש את המוצרים באתר עד שהם יוסרו או יחלפו.
רכישת הקורסים היא באמצעות כרטיס אשראי או paypal בכפוף לאישור חברת האשראי.
המחירים כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תכנים באתר וקורסים באתר ללא התראה מראש.
יתכן ואנו נחליף את האתר שמארח את הקורסים שלנו לאתר אחר. במצב כזה אנו נעדכן את כלל המשתמשים והלקוחות מראש וכמובן שנעניק את כל הפרטים הנחוצים להיכנס לקורס שנרכש.
כמו כן ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית בתיאום מראש.
ניתן לתאם דרך הקישור הזה

אספקת המוצר או השירות – קורסים דיגיטליים
רכישת הקורסים הינה און ליין ומותנת ברכישה באשראי או בהעברה בנקאית כמופיע מעלה.
לאחר שהמערכת תזהה את קבלת התשלום, ישלח ללקוח מייל עם פרטי הכניסה לקורס. במידה ומדובר בשירות הדרכה אישית, או פגישת ייעוץ ישלח ללקוחות מייל אישי מבעלי האתר או מי מטעמם. במידה ולא התקבלו הודעות לאחר הרכישה יש לפנות לשירות הלקוחות ונשלח את הפרטים הנדרשים בהקדם האפשרי.

החברה ובעלי האתרים ומי מטעמה לא תהא אחראית לכל עיכוב ו/או איחור שנגרם כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתנו. אנו מבטיחים לעשות כמיטב יכולתנו שחווית הלקוח תהיה נעימה ככל הניתן ואם חוויתם חוויה לא נעימה אנא צרו איתנו קשר.

מדיניות החזרות וביטולים לקורסים הדיגיטליים ולשירותים השונים
בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 :
ניתן בפרק זמן של 14 ימים לבטל את העסקה דרך פניה טלפונית לשירות הלקוחות או פניה במייל. אלא אם צוין אחרת בפרסומים, ישלם הלקוח 5% או 100 שקלים, הגבוה מביניהם, בין דמי טיפול בביטול העסקה.

במידה ונרכש שירות דרך מקור אחר, לא נוכל לתת החזר או לבטל את השירות. לצורך עניין זה יש לפנות לגוף המפנה ולבחון את מדיניות החזרות והביטולים.
במידה והלקוח קיבל שירות מלא, ועברו 14 הימים המוגדרים בחוק, לא יינתן החזר כספי. לבקשות מיוחדות אנא צרו איתנו קשר ונשתדל לפצות כמה שניתן.

הגבלת גיל
השימוש באתר ורכישת הקורסים מותרת מעל גיל 18 בלבד.

מדיניות ביטולים להרצאות וסדנאות
במידה ואנו מקיימים את ההרצאה בפאב, יהיה ניתן לרכוש כרטיסים מעל גיל 18 בלבד מאחר וחוקי המדינה לא מאפשרים כניסה של קטינים למקומות מסוג זה.

לפי החוק להגנת הצרכן, ניתן לבקש החזר כספי תוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה. יחד עם זאת, לא יינתן החזר כספי 48 שעות לפני מועד ההרצאה/ הכנס.

לפי תיקון מס׳ 47 תשע״ו 2016, ביטול עסקה ע״י צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהוא מציג מסמך המעיד שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

תנאי שימוש:
השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
ההרשמה להצעה המיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.
הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל התנאים של התקנון.
ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.
על התקנון של אתר זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

לכל בעיה ושאלה, נשמח לעמוד לרשותכם במייל: [email protected]

או בטלפון 055-7240779
כתובתינו: יגאל אלון 94, קומה 31, תל אביב יפו.